top of page

Home Staging

I když původ slova je přiřazován k přípravě nemovitosti na prodej nebo pronájem a to především sladěním barevných schémat, uspořádáním nábytku a barevně sladěných doplňků, nastavení osvětlení a odstranění všech negativních elementů, které by potenciálnímu zájemci ztěžovaly představu, že by právě tady mohl bydlet.

V mém vnímání světa je HOME STAGING to, co dělá domov domovem a interiér prostorem, kde chcete strávit svůj čas. Je to jakýsi barevný a prostorový úklid. Představte si bíle povlečenou postel na koleji a přenesme stejnou postel do ložnice, položme na ni nadýchané barevně sladěné polštáře a povlečení. Najednou se vnímání ošklivé a neútulné postele změní. 

Toto je pro mne Home Staging a myslím, že by měl být součástí každého návrhu, aby jste si nekoupili jenom "novou postel s bílým povlečením". 

Vlastně každý můj návrh v portfoliu může považovat i za Staging, protože interiér bez stagingu je jako tělo bez duše.

1

Probereme Vaše přání a požadavky, možnosti časové i finanční. Stanovíme rozsah prací a cíle.

SCHŮZKA NEBO TELEFONÁT

2

Zaslání fotodokumentace a zaměření prostorů

PODKLADY PRO PROJEKT

3

Na základě zaslaných podkladů a Vašich požadavků bude stanovena cena a podepsána smlouva o dílo. Úhrada zálohy ve výši 60% z ceny.

CENOVÁ NABÍDKA

4

Obeznámení s návrhem, případná úprava a doplnění dle požadavků klienta.

NÁVRH

5

Úhrada zbylých 40% ceny projektu. Odevzdání finálního návrhu,

FINÁLE

21.jpg

Home Staging 

I’m a paragraph. Double click

me or click Edit Text. It's easy  to make it your own.

11.jpg

Staging

I’m a paragraph. Double click

me or click Edit Text. It's easy  to make it your own.

bottom of page